Sinus 1P Basis (LK20)

Sinus matematikk 1P, 1T, 2P (LK20)

Lærebok forenkla utgåve matematikk Vg1

Tore Oldervoll og Otto Svorstøl, 2022, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
Gry Vikesland (Språkverkstaden) (Oversetter)
349,–

Omtale

Sinus 1P Basis er et fullverdig alternativ for 1P-elever på studieforberedende utdanningsprogram. I basisboka er lærestoff og oppgaver forenklet og tilpasset elever med svakt grunnlag i faget, samtidig som læreplanens målsetting til fagfornyelsen LK20 er oppfylt.

Sinus 1P Basis er en fullverdig lærebok for elever som helt eller delvis trenger et enklere opplegg enn andre elever. Boka følger kapittelinndelingen i Sinus 1P (LK20), men har mindre omfattende teoristoff. Det vanskeligste teoristoffet er tatt ut.

Komponenter


  • Basis engangsbok med kortfattet teori og oppgaver til utfylling

  • Oppgavesamlingen coSinus 1P, digital ressurs som supplement, lisens

  • Elevnettsted, gratis

  • Lærernettsted, lisens


sinus.cdu.no

Differensieringsverktøy
Boka er laget for å gi læreren et bedre verktøy for differensiering enn det den ordinære grunnboka kan tilby. Umiddelbart etter eksemplene følger enkle oppgaver slik at elevene kan øve på det de har lært. Elevene løser oppgavene direkte i boka, og de får ofte hjelp for å løse oppgavene. Deretter løses oppgavene på egen hånd. Hjelpetekst er markert med egen skrifttype og farge slik at den lett skiller seg fra den øvrige teksten.

Elever som bruker Sinus 1P Basis, finner flere oppgaver i coSinus 1P, digital ressurs. Oppgavene i kategori 1 er velegnet for denne elevgruppen.

Sinus 1P Elev- og lærernettsted (LK20)
Elevgruppene som benytter seg av Sinus Basisbøker, vil kunne ha godt utbytte av å løse ulike typer oppgaver som er tilgjengelige på elevnettstedet til Sinus. Her finner de også løsningsforslag, animasjoner og videoer til omvendt undervisning. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet. På lærernettstedet finner læreren forslag til halvårsprøver, årsplaner og en enkel digital verjson av Sinus 1P. For tilgang til Sinus Lærernettsted kreves lisens, mens alt elevinnhold er gratis, med Feide-innlogging.