Sex, vold og feminisme

Hvordan voldtekt og porno ble politisk på 1970-tallet

Trine Rogg Korsvik, 2018, Heftet, Bokmål

Omtale

Hvordan ble seksuell utnytting, overgrep og vold mot kvinner kjønnspolitiske spørsmål? Boka belyser hvordan feministbevegelser i Norge og Frankrike har politisert voldtekt og pornografi siden 1970-tallet og fram til i dag. Gjennom tverrnasjonal sammenlikning gir boka innsikter i spørsmål som:

  • Hvorfor ble norske feminister så opptatt av å bekjempe pornografi?
  • Hvorfor ble kamp mot voldtekt så viktig for franske feminister?
  • Hva slags strategier tok feministbevegelsene i bruk når de politiserte sex og vold?
  • Hvordan ble feministenes aksjoner oppfattet i omverdenen?
  • Hvem var feministenes motstandere? Og hvem allierte de seg med?
  • Hva oppnådde feministene, og hvilke omkostninger hadde kampen?
Sex, vold og feminisme gir den historiske bakgrunnen for en kontroversiell og dagsaktuell debatt i spenningsfeltet mellom feminisme og seksuell frihet, om når seksuell utfoldelse blir til overgrep, om hvem som har rett til å føle seg krenket og om ytringsfrihetens grenser.

Boka er aktuell for studenter i sosial- og helsefag, sosiologi, historie, statsvitenskap, sammenliknende politikk og tverrfaglige kjønnsstudier. Den er også aktuell for forskere og andre som er opptatt av feminisme, seksualitetshistorie og politikk.