Sesam Lærernettsted

Sesam

Muntlig norsk for nybegynnere A1–A2

Solgunn Hjalming Moen, Jorunn Mo og Bente Sæter Günenc, 2017, Nettsted, Bokmål, Nynorsk
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

Sesam Lærernettsted gir læreren gode verktøy for muntlig norskundervisning og for å skape muntlig aktivitet i klasserommet for unge og voksne innvandrere som skal lære norsk som andrespråk.

Sesam Lærernettsted finnes tips til hvordan man organiserer undervisningen med Sesam, tips til undervisningen for hvert kapittel, og kopiark til nedlasting som sikrer muntlig aktive elever. For hvert kapittel finnes også Sesam som digital bok som passer for tavle, PC og laptop. Nettstedet gir ellers tilgang til alt innhold på elevnettstedet.

Sesam Elevnettsted gir varierte muligheter til trening på vokabular, språklige strukturer og grunnleggende muntlige ferdigheter i norsk gjennom digitale oppgaver til kapitlene i Sesam Tekstbok. Der finnes en egen uttaledel der det særlig er lagt vekt på de norske språklydene og lyder som mange synes det er vanskelig å skille fra hverandre (for eksempel i-y, p-b og t-d), konsonantopphopninger og sj-/kj-lyden. Eleven kan ta opp og spille av egen uttale i de vanligste nettleserne, og øve muntlig språk gjennom oppgaver i Muntligheisen. Til hvert kapittel finnes digital bok for PC og laptop.