Sesam Elevnettsted (enkeltlisens)

Sesam

Muntlig norsk for nybegynnere A1–A2

Solgunn Hjalming Moen, Jorunn Mo og Bente Sæter Günenc, 2017, Nettsted, Bokmål, Nynorsk
For skoler/bedrifter120,– ekskl. mva
150,– inkl. mva

Omtale

Sesam Elevnettsted gir varierte muligheter til trening i muntlig norsk for unge og voksne innvandrere som lærer norsk som andrespråk.

Gjennom de digitale oppgavene til kapitlene i Sesam tekstbok kan eleven trene på vokabular, språklige strukturer og grunnleggende muntlige ferdigheter. Her finnes en egen uttaledel der det særlig er lagt vekt på de norske språklydene og lyder som mange synes det er vanskelig å skille fra hverandre (for eksempel i-y, p-b og t-d), konsonantopphopninger og sj-/kj-lyden. Eleven kan ta opp og spille av egen uttale i de vanligste nettleserne og øve muntlig språk gjennom oppgaver i Muntligheisen. Til hvert kapittel finnes digital Sesam Tekstbok bok for PC og laptop.

Sesam Elevnettsted er også tilgjengelig som skolelisens for ubegrenset antall brukere.

Sesam har også en fyldig nettressurs for lærere – les mer om Sesam Lærernettsted her