Sesam

Sesam

Muntlig norsk for nybegynnere A1–A2

Bente Sæter Günenc, Jorunn Mo og Solgunn Hjalming Moen, 2017, Fleksibind, Bokmål

Andre utgaver

Omtale

Sesam – muntlig begynneropplæring i norsk er en døråpner til det norske språket for unge og voksne innvandrere som lærer norsk. Sesam inviterer elev og lærer til en aktiv, muntlig språkopplæring gjennom et stort bildemateriale, muntlige aktiviteter, uttaletrening og samhandling. Nivå A1–A2.

Sesam bygger et grunnleggende muntlig vokabular. Med utgangspunkt i de 12 temaene og et rikt bildemateriale, vil man raskt kunne bygge et vokabular for funksjonelle muntlige ferdigheter. De grunnleggende språklige strukturene i norsk presenteres og behandles i korte tekster og muntlige aktiviteter. I boka avsluttes hver leksjon med en uttaledel, der uttalefenomener som ofte er vanskelig på norsk er eksemplifisert med ord og bilder relevante for leksjonen. På Sesam elevnettsted kan eleven jobbe videre med egen uttale. Læreverket gir elevene en språklæringsarena der de selv oppfordres til å være aktive brukere av språket gjennom samtale og aktiviteter i klasserommet.I Sesam bearbeides ord og strukturer i en kontekst. Små tekster viser språket i bruk og store illustrasjoner gir inspirasjon til samtale og egen muntlig språkbruk. Ord og begreper knyttes til personer og deres hverdagsliv. På denne måten settes vokabularet inn i en større sammenheng og mekanismene for språklæring forsterkes.

Til Sesam tekstbok finnes det rike nettstedressurser som tar øvingen på de muntlige ferdighetene et skritt videre. På nettstedet finnes også boka i digital utgave med lyd. Sesam elevnettsted finnes som enkeltlisens og skolelisens. Sesam Lærernettsted er innholdsrikt og gir læreren gode verktøy for muntlig språkundervisning, samt boka i digital utgave for visning på blant annet tavle.

Sesam er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet og finnes på bokmål og nynorsk.