Sansestimulering med og uten sanserom

— snoezelens magi

Anita Medhus, Lykke Frost Thorup og Nina Sophie Rudolph, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Sansestimulering med og uten sanserom - snoezelens magi henvender seg til studenter innen helse- og sosialfagutdanninger og lærer- og barnehagelærerutdanninger i emner som retter seg mot personer med spesielle behov. Den er også aktuell for alle som jobber med mennesker som har sanseutfordringer.

Sansene har stor betydning for mennesker med spesielle behov, enten det gjelder funksjonsnedsettelse eller demens. Gjennom sansestimulering kan vi hjelpe personer med midlertidige eller permanente utfordringer i forhold til trivsel og i forhold til å bearbeide og handle på hverdagens mange sanseinntrykk.

Snoezelen er en multisensorisk tilnærming hvor du skaper et kontrollert og trygt miljø i en fysisk setting. Stimuli som gis, tilpasses brukerens behov i samspill med den kompetente ledsageren. Sansestimulering kan skje i egne sanserom/snoezelenrom eller -hus, men også i brukerens daglige omgivelser.

Boken viser hvordan du som ledsager kan forstå og hjelpe personer med sansemessige utfordringer. Når du kjenner den teoretiske bakgrunnen til snoezelen, vil du gjennom bokens praktiske eksempler kunne implementere metoden i din hverdag til beste for personene du jobber med.