Samspill Unibok (LK20)

Samspill (LK20)

Digital lærebok i sosialkunnskap vg2/vg3

Mona Langø, Eva Kosberg, Stian Haugen og Ida Carine Longva, 2022, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Samspill Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka til sosialkunnskap i et brukervennlig format og verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse. Lisensen varer i ett skoleår.

Samspill gir elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og en teoretisk forankring av de mange emnene i faget. Med Samspill utvikler elevene kunnskap gjennom å vurdere ulike kilder og utforme egne problemstillinger. Oppgavene i boka er engasjerende og oppmuntrer til refleksjon og diskusjon.Elevene får en grundig innføring i den norske velferdsstaten og andre velferdsstatsmodeller. Menneskerettighetenes plass i velferdsstaten og utfordringene velferdsstaten blir drøftet og temaene sosialisering og barn og unges behov, kriser og krisehåndtering, kjønn og identitet, utenforskap, sosiale problemer, velferdsforskjeller, vold og trakassering blir bredt dekket. Til læreverket følger det egne digitale ressurser for elev og lærer med oppgaver og fordypning og støtte til undervisningen, se www.samspill.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka. At elevene kan arbeide godt med teksten samtidig som de leser på digitale flater er viktig for elevenes leseforståelse viser internasjonal forskning.

En egen tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å notere og markere i teksten og sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. Cappelen Damms ordbøker i bokmål og nynorsk er innebygd i uniboka.