Samspill Elevnettsted (LK20) av Stian Haugen, Eva Kosberg, Mona Langø og Ida Carine Longva (Nettsted)

Samspill Elevnettsted (LK20)

Samspill (LK20)

Digitale elevressurser i sosialkunnskap

Stian Haugen, Eva Kosberg, Mona Langø og Ida Carine Longva, 2022, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Samspill Elevnettsted har rikelig med innhold for mer fordypning og utforskning i tråd med læreplanen LK20. Oppgavetypene variere fra enkle repetisjonsoppgaver til læringsstier som fokuserer på å utvikle elevenes kildekritiske sans og dybdeforståelse.

Elevene kan lagre besvarelsene sine på nettstedet og er gratis å bruke. Samspill Lærernettsted inneholder ressurser til planlegging, undervisning, tverrfaglig arbeid og vurdering. Lærer kan legge inn egne oppgaver, følge elevenes progresjon på nettstedet og kommentere besvarelsene i læringsstiene.