Samspel (LK20)

Samspill (LK20)

Lærebok i sosialkunnskap Vg2/Vg3

Stian Haugen, Eva Kosberg, Mona Langø og Ida Carine Longva, 2022, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
879,–

Omtale

Samspel til LK20 og programfaget sosialkunnskap i videregående skole gir elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og en teoretisk forankring av de mange emnene i faget.

Samspel til LK20 og programfaget sosialkunnskap i videregående skole gir elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og en teoretisk forankring av de mange emnene i faget.

Samspel gir en grundig innføring i den norske velferdsstaten og andre velferdsstatsmodeller. Menneskerettighetenes plass i velferdsstaten og utfordringene velferdsstaten står overfor blir drøftet. Elevene får faglige perspektiver på sosialisering og barn og unges behov. Emner som kriser og krisehåndtering, kjønn og identitet inviterer til refleksjon og diskusjon. Temaer som utenforskap, sosiale problemer, velferdsforskjeller, vold og trakassering blir bredt dekket og elevene får god støtte til å vurdere forebyggende tiltak.

Med Samspel utvikler elevene kunnskap gjennom å vurdere ulike kilder og utforme egne problemstillinger. Oppgavene i boka er engasjerende og oppmuntrer til refleksjon og diskusjon. De digitale ressursene har undervisningsopplegg og læringsstier gir aktualisering og fordypning. Lærer får forslag til årsplaner, presentasjoner og vurdering. Se www.samspill.cdu.no

Læreboka finnes også i digitale utgaver som Brettbok og Unibok.