Samsang gjennom livsløpet

MusPed:Research 5

Regine Vesterlid Strøm, Øyvind Johan Eiksund og Anne Haugland Balsnes (red.), 2022, Heftet, Bokmål
398,–
Produseres på bestilling. Sendes fra oss i løpet av 1–2 uker.

Omtale

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Samsang gjennom livsløpet omhandler samsang i ulike livsfaser og sammenhenger i en skandinavisk kontekst. Samsang, som innebærer alle former for sang der mennesker synger sammen, utgjør en vesentlig del av vår felles kulturarv. Samsang karakteriserer på ulike måter menneskelig samvær gjennom hele livsløpet, fra vugge til grav.

Med et kritisk analytisk blikk belyser forfatterne samsangpraksisens betydning og verdi for meningsskaping og opplevelse av sammenheng i livet knyttet til musikalske, fysiske, psykiske, emosjonelle, kognitive, etiske, kulturelle og sosiale faktorer. Kapitlene undersøker blant annet sangens stilling i norske barnehager og skoler, samsang og helserelaterte temaer, samsang i et kjønnsperspektiv, samsang i et flerkulturelt perspektiv, samsangaktiviteter i lys av mestring- og motivasjon samt hverdagslige samsangaktiviteter for personer med demens og deres pårørende. Korsang i ulike livsfaser, fra oppvekstår til pensjonsalder, tematiseres også.

Antologien gir et mangesidig bidrag til kunnskapsutviklingen på det musikkpedagogiske området knyttet til samsangens kraft og legitimitet på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Samsang gjennom livsløpet er den femte antologien i skriftserien MusPed:Research.