Samiske stemmer i skolen

Bente Fønnebø, Anne Lise Johnsen-Swart og Hege Merete Somby (red.), 2023, Heftet, Bokmål

Les forfatternes innlegg på Fagsnakk: Hvordan kan forvaltning av naturressurser inspireres av samisk naturtenkning?

[...] Med innsiktsfulle grep, fortellinger og illustrasjoner, stimulerer boka leserens vitebegjærlighet. Den er, slik jeg ser det, en veiviser inn et spennende og mangfoldig landskap. Både innhold og utforming fortjener betegnelsen praktverk. Boka har et rikt billedmateriale og er redigert på innbydende vis. Det gjør det til en fryd å lese den.
Ingeborg Tveter Thoresen, forbygging.no
Antologien bidrar gjennom sine mange innfallsvinkler til å gi et nyansert bilde, noe som kan hjelpe pedagoger og formidlere til å unngå overforenkling og etnosentriske og eksotifiserende framstillinger av samisk kultur. [...] Dette er en ambisiøs og mangfoldig bok, og den kan leses ut fra ulike behov, både som bakgrunnsstoff til undervisning og som et dannelsesprosjekt. Det er en viktig bok for vår tid.
Henriette Harbitz, Bedre Skole nr. 2/2024

Omtale

Samiske stemmer i skolen er en fagbok hvor formidlere, forskere og lærere fra Sápmi skriver om mangfoldet hos vårt samiske urfolk. Boka gir innsikt i urfolks rettigheter gjennom FN-konvensjonene, Barnekonvensjonen og læreplanen (LK20).

Gjennom marka-, lule-, skolte-, sjøsamiske samt sør- og nordsamiske stemmer belyses koloniseringshistorie, samiske verdier og identitet, kosmologi, nomadiske tradisjoner, områdetilhørighet og generasjonsfellesskap. Samisk språk, kultur, kulturforståelse og kultursensitivitet er også en viktig del av bokas perspektiver.

Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20) pålegger alle norske lærere og utdanningsinstitusjoner å inkludere samisk historie, tradisjoner og pedagogiske perspektiver i skolens kunnskapsmål, emneplaner og prosjekter. Det betyr at aktuelle utdanninger må være oppdatert på historie, språk, kultur, tradisjoner og kunnskap om mangfoldet og kompleksiteten i Sápmi.

Samiske stemmer i skolen henvender seg til lærere, studenter ved lærerutdanninger, universiteter og andre relevante profesjonsutdanninger. Den er også aktuell for forskere, skoleledere og kan være en inspirasjon for samiske skoler.

Bidragsytere i boka er: Meerke Krihke Leine Bientie, Oda Kjær Eriksen, Bente Fønnebø, Ánte Mikkel Gaup, Unni Jernberg, Gunn-Tove Minde, Hege Merete Somby, Anne Lise Johnsen-Swart, Astrid Ingebjørg Swart, Ann-Mari Thomassen og Venke Tørmænen.