Samfunnsgeografi

En innføring

David Jordhus-Lier og Kristian Stokke (red.), 2017, Bokmål

Omtale

Samfunnsgeografi er studiet av samfunnets romlighet. Som student i samfunnsgeografi utvikler du din geografiske forestillingsevne og blir i stand til å forstå betydningen av det geografiske i samfunnet rundt deg. Denne boka gir deg en innføring i fagets historie og kjernebegreper – som rom, sted, skala, territorium og nettverk – samt en gjennomgang av viktige underdisipliner og forskningstemaer som preger faget i dag. Kapitlene er skrevet på norsk av 24 samfunnsgeografer basert i Norge. Forfatterne bruker selv en samfunnsgeografisk tilnærming i sin egen forskning. Gjennom de ulike kapitlene lærer du blant annet mer om klimaendringer, globalisering og ulikhet, politisk deltagelse, byutvikling, migrasjon, fattigdom og utviklingsspørsmål.