Samfunnsfag 8 frå Cappelen Damm Grunnbok

Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm
Liv Bredahl med flere, 2020, Innbundet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
Eirik Ulltang Birkeland (Oversetter)

Omtale

Grunnboka inviterer elevene til refleksjon, diskusjon og undring gjennom engasjerende tekster og et omfattende spørsmåls- og oppgaveapparat. Dette for at elevene skal bli bevisste og aktive medborgere med god evne til kritisk tenkning.

Boka tar også for seg koronaepidemien våren 2020 og de ulike samfunnsmessige konsekvensene.