Samfunnsfag 3 fra Cappelen Damm Lærerveiledning

Samfunnsfag 1-4 fra Cappelen Damm
Frøya Elisabeth Astrup og Anne Synnøve Steinset, 2021, Spiral, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
709,–

Omtale

Samfunnsfag 3 fra Cappelen Damm Lærerveiledning har en ryddig og oversiktlig struktur.

Den generelle delen handler om verket Samfunnsfag 1-4 fra Cappelen Damm, om å undervise i samfunnsfag og om LK20.

Den metodiske delen følger Samfunnsfag 3 Grunnbok side for side, med faksimiler fra elevbøkene slik at det er enkelt å orientere seg. I lærerveiledningen får du som lærer fagdidaktiske tips til hver eneste side i elevboka. Du vil finne utfyllende fakta og informasjon, bakgrunnskunnskap om emnene som behandles i grunnboka og forslag til oppgaver og læringsaktiviteter som du kan benytte før, underveis eller etter arbeidet med boksidene i undervisningen.

Fordi samfunnsfaget i stor grad er overgripende med andre fag, vil du også finne et rikt utvalg av tips og ideer til tverrfaglige opplegg i lærerveiledningen.

I lærerveiledningen vises det til en lang rekke arbeidsark som kan benyttes i elevgruppa. Arbeidsarkene ligger tilgjengelig i den digitale lærerressursen på laerer.cdu.no