Samfunnsfag 3 fra Cappelen Damm Grunnbok

Samfunnsfag 1-4 fra Cappelen Damm
Frøya Elisabeth Astrup, Anne Synnøve Steinset og Mariann Youmans, 2021, Innbundet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
Leonard Furuberg (Illustratør)

Andre utgaver

Omtale


Samfunnsfag 3 Grunnbok inneholder varierte, elevtilpassede tekster, som gir et godt utgangspunkt for refleksjon, samtale og begrepsforståelse. Dette sikrer et solid grunnlag for varig læring. Gjennomgangsfiguren Bom stimulerer til undring, nysgjerrighet og glede. I boka møter vi også flere barn som bor i Norge i dag.

Med et rikt utvalg oppgaver får elevene ta i bruk alle de grunnleggende ferdighetene i arbeid med faget. Oppgavene legger til rette for bruk av samfunnsfaglige metoder og arbeid med de tverrfaglige temaene demokrati, bærekraft og livsmestring. Medvirkning og interaksjon med læringspartner og samarbeid i grupper, gir eleven mulighet til å være aktiv i egen læringsprosess om liv og samfunn – i fortid, nåtid og framtid.