Samfunnsfag 10 fra Cappelen Damm Lærerens bok

Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm
Liv Bredahl med flere, 2023, Fleksibind, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Samfunnsfag 10 fra Cappelen Damm Lærerens bok er en utvidet versjon av grunnboka og den eneste boka du som lærer trenger til undervisningen. Den er full av nyttig innhold og kan brukes både i planleggingen og «rett inn i timen». Den skal være lærerens hemmelige våpen, full av gode ideer til en god og variert undervisning.

I Lærerens bok finner du blant annet:
- nyttig bakgrunnsinformasjon knyttet til ulike temaer
- relevante kompetansemål, kjerneelementer og tverrfaglige temaer fra læreplanen
- forslag til undervisningen, for eksempel klasseromsdiskusjoner og spørsmål som kan stilles i klassen for å skape gode samtaler
- tips til lese- og læringsstrategier
- tips til underveisvurdering og forslag til hvilke oppgaver som kan brukes til denne vurderingen
- henvisninger til relevant innhold i den digitale lærerressursen

Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm har en digital lærerressurs som hører til bøkene. I Lærerens bok finner du all informasjon om relevant innhold i denne ressursen: faglig bakgrunnsstoff, innspilt lyd, kurs, nyttige arbeidsark, vurderingsskjemaer og mye annet.