¿Sabes? Lærernettsted (LK20) av Eli-Marie Drange og Amelia Garzón Osorio (Nettsted)

¿Sabes? Lærernettsted (LK20)

¿Sabes? Spansk 1 (LK20)

Digital lærerressurs spansk 1, vg1 og vg2

Eli-Marie Drange og Amelia Garzón Osorio, 2022, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

¿Sabes? Lærernettsted gir gode muliheter for læreren til å tilpasse undervisningen til elever som befinner seg på ulikt nivå.


¿Sabes? Lærernettsted inneholder undervisningsopplegg, tips til hver leksjon, fasit til oppgaver, transkripsjon av lytteoppgaver, prøver og årsplaner. Læreren kan blant annet følge elevenes progresjon og resultater gjennom ulike rapporter og tilpasse undervisningen ut fra det, for eksempel ved å tildele oppgaver til enkeltelever eller grupper. Læreren kan også legge inn egne oppgaver i ressursen. Elevene kan sende inn skriftlige besvarelser som lærer kan rette og kommentere og returnere til eleven for videre arbeid. Lærer og elev kan kommunisere skriftlig og muntlig inne i nettstedet.

¿Sabes? Elevnettsted er innholdsrikt. Dersom elevene trenger mer trening i et gitt tema finner de ulike aktiviteter her, og dersom de trenger mer utfordring, finner de også det. Elevnettstedet inneholder lytteoppgaver, varierte aktiviteter og grammatikkoppgaver med forklaringer. Elever trenger også avbrekk fra skjermen og fysiske aktivitet som konkurranser, spill, sang og dans finnes også her. Innleste tekster er tilgjengelig i ¿Sabes? Elevnettsted Pluss.

Grammatikk- og øvingsnettstedet Språkporten spansk er gratis tilgjengelig gjennom elevnettstedet. Språkporten har ulike grammatikkoppgaver med direkte henvisning til den aktuelle teorien, ordrill og verbdrill og skriveøving. Cappelen Damms Spansk ordbok er også alltid tilgjengelig når elevene jobber digitalt.

Elevnettstedet gir elevene mulighet for oversikt over progresjon og resultater. De kan kommunisere med læreren, sende muntlige meldinger og levere skriftlige besvarelser til læreren.