Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok (2016)

Rom Stoff Tid Forkurs

Forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs

Arne Auen Grimenes, Per Jerstad og Bjørn Sletbak, 2016, Heftet, Bokmål
819,–

Omtale

Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok kommer i ny utgave høsten 2022. Forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs

Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok

  • starter med ett eller flere innledende fellesforsøk til hvert kapittel
  • presenterer varierte forsøk og laboratorieøvinger til alle kapitlene
  • gir studentene et stort tilfang av varierte oppgaver
  • har aktiviteter som kan gjøres hjemme og trekker faget inn i dagliglivet
  • styrker eksperimentenes plass i faget
Tilpasset studieplan med kjemiLæreverket er skrevet etter studieplanenen for ettårig forkurs i fysikk av 2015. I den nye studieplanen for forkurset er fysikkfaget utvidet med en innføring i kjemi. Denne nyeste utgaven av Rom Stoff Tid Forkurs dekker hele den nye studieplanen.
På lærersidene vil du finne lærerveiledninger til kjemi på samme måte som de øvrige emnene i læreboka.

Verket bygger delvis på Rom Stoff Tid Fysikk 1 og Fysikk 2 til Kunnskapsløftet. Innholdet er preget av gjennomarbeidet stoff og presise framstillinger. Formatet gir god plass til figurer og bilder.

Komponenter

  • Lærebok med framstilling av teorien, eksempler og oppgaver
  • Studiebok med forsøk, laboratorieøvelser og oppgavesamling
  • Fagnettsted for studenter, gratis
  • Fagnettsted for forelesere, gratis
https://romstofftidforkurs.cappelendamm.no/