Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok (2022)

Rom Stoff Tid Forkurs

Fysikk forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs

Arne Auen Grimenes, Per Jerstad og Bjørn Sletbak, 2022, Heftet, Bokmål
Terje Sundby (Illustratør),
Eli Renate Bye Sørensen (Illustratør)

Omtale

Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok (2022) er en lærebok for ettårig forkurs i fysikk for ingeniørutdanningene og masterstudium i teknologiske fag. Til læreverket hører det også en studiebok med oppgaver og forsøk og et tilhørende gratis fagnettsted med tilleggsressurser for studenter og forelesere.

Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok (2022) er rikt illustrert og fornyet med moderne design og struktur som er enkel å navigere i. Den nye boka bygger på de tidligere utgavene av Rom Stoff Tid, som i mange år har vært det ledende læreverket for Fysikk Forkurs.

Læreboka er skrevet for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter ny nasjonal plan utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet. Det faglige innholdet er utformet i tråd med læringsutbyttebeskrivelsene i Retningslinjer for alternative opptaksveier (Forkurs og realfagskurs) og tilpassede ingeniørutdanninger (Y-vei og TRES) vedtatt 5. november 2021. Innholdet i læreverket er også basert på forarbeidene til de vedtatte retningslinjene, Rapport fra fagspesifikk gruppe i fysikk og kjemi og på diskusjonen av denne rapporten i fysikkgruppen på det nasjonale forkursmøtet 13. og 14. september 2021.

Rom Stoff Tid Forkurs

 • presenterer teoristoffet innbydende og oversiktlig
 • gir studentene et stort tilfang av simuleringer og tilhørende oppgaver av ulike typer
 • forbereder til eksamen
 • styrker eksperimentenes plass i faget, men har også aktiviteter som kan gjøres hjemme og trekker faget inn i dagliglivet
 • har simuleringer og visualiseringer på nettsidene
 • gir oppgavetips, løsninger, supplerende stoff til fordypning
 • omfattende behandling av nytt stoff om harmoniske svingninger
 • temaet Fysikk og programmering fra flere områder i fysikken
 • eget underkapittel om «Å løse sammensatte mekanikkoppgaver»
Komponenter

 • Lærebok
 • Studiebok med laboratorieøvelser og oppgavesamling
 • Digitale utgaver av både grunnbok og studiebok
 • Fagnettsted med digitale ressurser for studenter og forelsere, gratis
romstofftidforkurs.cappelendamm.no

Har du valgt Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok(2022) til studentene dine tilbyr vi deg som foreleser i faget en gratis digital Allvit-utgave. Ta kontakt med kundeservice!