Rom Stoff Tid Forkurs Grunnbok (2016)

Rom Stoff Tid Forkurs

Forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs

Arne Auen Grimenes, Per Jerstad og Bjørn Sletbak, 2016, Heftet, Bokmål
1 139,–

Omtale

Ny utgave av Rom Stoff Tid Forkurs utkommer høsten 2022.

Forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs

Læreverket er skrevet etter studieplanen for ettårig forkurs i fysikk av 2015. I tillegg til grunnbok og studiebok finnes nyttige læringsressurser for studenter og undervisningsressurser for forelesere.

Tilpasset studieplan med kjemi
I studieplanen for forkurset er fysikkfaget utvidet med en innføring i kjemi. Rom Stoff Tid Forkurs (2016) dekker hele denne studieplanen.
I tillegg til et kapittel om kjemi, er det føyd til stoff som knytter sammen fagstoffet i fysikk og kjemi med teknologiske anvendelser.

På lærersidene vil du finne lærerveiledninger til kjemi på samme måte som de øvrige emnene i læreboka.

Verket bygger delvis på Rom Stoff Tid Fysikk 1 og Fysikk 2 til Kunnskapsløftet. Innholdet er preget av gjennomarbeidet stoff og presise framstillinger. Formatet gir god plass til figurer og bilder.

Rom Stoff Tid Forkurs
• presenterer teoristoffet innbydende og oversiktlig
• gir studentene et stort tilfang av oppgaver av ulike typer
• styrker eksperimentenes plass i faget, men har også aktiviteter som kan gjøres hjemme og trekker faget inn i dagliglivet
• har simuleringer og visualiseringer på nettsidene
• gir oppgavetips, løsninger, supplerende stoff til fordypning

Komponenter
• Lærebok
• Studiebok med laboratorieøvelser og oppgavesamling
• Fagnettsted for studenter, gratis
• Fagnettsted for forelesere, gratis

https://romstofftidforkurs.cappelendamm.no/