Rom og sted

Religionsfag Profil 37

Religionsfaglige og interdisiplinære bidrag

Knut-Willy Sæther og Anders Aschim (red.), 2020, Bokmål, Nynorsk

Omtale

Begrepene rom og sted har fått fornyet interesse som teoretiske ressurser for humanistiske fag de siste årene, inspirert av nyere utvikling innen samfunnsvitenskapene, og spesielt i samfunnsgeografi. I denne boken utforsker en tverrfaglig sammensatt gruppe norske forskere hva denne «romlige vendingen» kan bety for fag som religionsvitenskap, teologi, filosofi og utdanningsvitenskap.