Relasjoner, lek og læring på SFO

Inkluderende leke- og læringsmiljø

Svanaug Lunde og Ellen Elvethon, 2021, Heftet, Bokmål

Omtale

Relasjoner, lek og læring på SFO handler om sammenhengene mellom relasjonskvaliteten og leke- og læringsmiljøet på SFO. Relasjoner mellom barn og SFO-ansatte påvirker tilhørighet og trivsel i det sosiale fellesskapet og muligheten til å utvikle vennskap. Trygge, autoritative voksne kan bidra til at alle barna på SFO opplever å høre til, bli anerkjent og få mulighet til å delta i lek og læring.

Forfatterne diskuterer de ulike aktivitetsområdene som fremheves i rammeplanen, opp mot lek som en sentral aktivitet for barns utvikling og læring, og viser med eksempler hvordan lek og lekpregede aktiviteter kan bidra til tilhørighet og trivsel, mestringsopplevelser og læring på SFO.

Gruppeledelse løftes frem for å beskrive hvordan personalet kan planlegge og tilrettelegge for variert lek og aktivitet. I tillegg vektlegges emosjonell støtte, struktur- og organiseringsstøtte samt utviklings- og læringsstøtte som viktige virkemidler i arbeidet med kontinuerlig og systematisk kvalitetsutvikling blant personalet.

Boka er skrevet for fagarbeidere, assistenter og ledere på SFO. Det faglige innholdet er også relevant for assistenter, lærere og ledere i skolen. Studenter på barnehage- og lærerutdanningene, PPT og øvrige aktører i barns oppvekstmiljø kan også ha stor nytte av å lese boka.