Regnskapsorganisering - Oppgavesamling

Virksomhetsstyring og intern kontroll

Bjørgunn Havstein og Tove-Gunn Moen, 2018, Heftet, Bokmål

Omtale

Oppgavesamlingen til Regnskapsorganisering. Virksomhetsstyring og intern kontroll inneholder et stort utvalg oppgaver som til sammen dekker det arbeidet som må utføres og de rammebetingelsene som gjelder, når et regnskap skal utarbeides. Oppgavene i boken tester leserens grunnleggende kunnskaper om regnskapsrutiner, intern kontroll og lovverket som regulerer regnskapsrapporteringen. Oppgavesamlingen består av en blanding av mindre øvingsoppgaver, eksamensoppgaver og større caser og er delt inn slik:

  • Del 1: Oppgaver om de formelle rammebetingelsene knyttet til bokføringen og skatte- og avgiftsbehandlingen
  • Del 2: Oppgaver om intern kontroll – prinsipper, behov og ansvar
  • Del 3: Oppgaver knyttet til kontrollaktivitetene
  • Del 4: Oppgaver i tilknytning til regnskapssystemer og regnskapsrutiner
  • Del 5: Oppgaver relatert til det praktiske regnskapsarbeidet: fra registrering til rapportering
  • Del 6: Flervalgsoppgaver
  • Del 7: Løsningsforslag til utvalgte oppgaver
Oppgavesamlingen er først og fremst beregnet på bachelorstudenter ved revisorutdanningene og andre økonomistudenter som velger spesialisering innen regnskap og økonomistyring. Boken er også nyttig for regnskaps- og økonomiansvarlige i foretak.