Reformasjonen i nytt lys

Tarald Rasmussen og Ola Tjørhom (red.), 2017, Heftet, Bokmål
Bokens redaktører [...] har med seg et kompetent lag, som faktisk evner å kaste nytt lys over reformasjonen.
Frans-Arne Stylegar, Fædrelandsvennen

Omtale

Skal man forstå reformasjonens sosiale og politiske historie, må man også forstå den religiøse siden av saken. Og skal man forstå reformasjonen som religiøs endring, må man også forstå den sosiale og kulturelle konteksten.

Basert på nyere reformasjonsforskning drøfter bokens forfattere de sosiale, politiske og teologiske beveggrunnene for reformasjonen – og de historiske konsekvensene reformasjonen fikk for europeisk kultur- og samfunnsliv. Blant temaene som løftes fram i Reformasjonen i nytt lys er de sentrale aktørene og hendelsene i Tyskland i reformasjonsårene og den katolske motreformasjonen. I tillegg belyser forfatterne de sosiale, kulturelle og politiske ringvirkningene reformasjonen fikk i Norden samt formidlingen av reformasjonen i det norske skoleverket helt opp til vår tid.