Radius Emnehefte 2 Addisjon og subtraksjon utan tiarovergang

Radius Emnehefter
Marlen Faannessen og Line Lotte Tangen, 2008, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
Gunnar Bøen (Illustratør),
Jørgen van Santen (Illustratør)
259,–

Andre utgaver

Omtale

Heftene inneholder oppgaver som bygger på kompetansemålene i Kunnskapsløftet, med vekt på grunnleggende ferdigheter. For at eleven skal få ro til å konsentrere seg, er det kun én oppgavetype per side. Nederst på hver side står det en enkel instruksjon til oppgaven.