Psykologi Elev- og lærernettsted

Gratis tilleggsressurs

Peik Gjøsund og Roar Huseby, 2013, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet

Omtale

Nettstedet er et gratis supplement til lærebøkene Psykologi 1 og Psykologi 2.

Læreverkets elev- og lærernettsted inneholder ulike typer case -og diskusjonsbaserte arbeidsoppgaver som konkretiserer fagstoffet, illustrasjoner, filmklipp, nyttige lenker og utfyllende fagstoff. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler som lærebøkene.

To ulike oppgavetyper:

  • Diskusjonsoppgaver: oppgaver basert på konkrete caser/temaer som egner seg godt for diskusjon og refleksjon i grupper eller i klassen.
  • Temaoppgaver: Oppgaver basert på at elevene setter seg inn i relevant nyere forskning innenfor psykologien og knytter dette til teori i boka. Disse oppgavene vil være nyttige som forberedelse til skriftlig, sentralgitt eksamen i Psykologi 2. Det er lagt ut to temaoppgaver til hvert kapittel i Psykologi 2-boka.