Praktisk norsk 1 (2013)

Praktisk norsk

Øvingsbok i norsk for voksne innvandrere nivå A1–A2

Kirsti Mac Donald, 2013, Heftet, Bokmål

Omtale

Praktisk norsk 1 kan brukes i forberedelsene – både skriftlig og muntlig til Norskprøve 1 og 2. Boka gir øvelser i grunnleggende språklige mønstre og presenterer øvelser som gir god trening i praktisk bruk av norsk.

Praktisk norsk 1 inneholder autentiske tekster som skjemaer, oppslag og annonser basert på varierte emner som blant annet familie, arbeid, transport, mat og tall. Til hvert emne er det laget lytteøvelser som er gratis tilgjengelige på nettstedet.

Øv mer på nettstedet!
Nettstedet er åpent og gratis. Her finnes et stort utvalg av oppgaver til drill i tillegg til lytteøvelsene. Nettstedet er på plass med alle oppgavene fra november 2013. Fasit ligger på nettstedet til boka: www.praktisknorsk.cdu.no.

Læreverket passer for spor 1, 2 og 3.