Politikk og makt (2018)

Politikk og menneskerettigheter

Axel J. Mellbye og Karl-Eirik Kval, 2018, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
1 019,–

Omtale

Politikk og makt er grundig oppdatert og revidert i 2018. Det er også gjort visuelle og pedagogiske endringer. Elev- og lærernettstedet er grundig revidert i 2018.

Læreverket Politikk og Makt skal gjøre elevene i stand til å delta i faglige diskusjoner om viktige samfunnsspørsmål. Sentrale begreper som politikk, makt, demokrati og menneskerettigheter blir koplet opp mot aktuelle politiske prosesser. Hvert kapittel i avrundes med «Forum», som presenterer argumenter for ulike syn. Nyere perspektiver på internasjonal sikkerhet, sårbare stater, nye former for krigføring, populisme og nettdebatt dekkes bredt.

Elevenes skriving blir tillagt stadig mer vekt i samfunnsfagene, og et eget skrivekurs gir praktiske råd for skriveopplæring og forberedelser til eksamen.

Læreboka finnes også i digital utgave.

Elevnettstedet er gratis og åpent for eleven. Nettstedet til utgaven i 2018 er nytt og oppdatert. Her finner elevene aktuelle saker og utdypende bakgrunnsstoff. Det er også ulike typer oppgaver og sammendrag av kapitlene og en begrepsbank med definisjoner og forklaringer.

Lærernettsted til utgaven fra 2018 inneholder inneholder forslag til årsplan, ulike undervisningsopplegg, forslag til prøver og vurdering. Nettstedet til utgaven i 2018 er grundig revidert og tilgang krever lisens.