Plan- og bygningsloven m/byggesaksforskrift og byggteknisk forskrift

, 2023, Heftet, Bokmål
For skoler/bedrifter151,– ekskl. mva
189,– inkl. mva

Omtale

Plan- og bygningsloven m/byggesaksforskrift og byggteknisk forskrift - med endringer, sist ved lov av 11. mai 2021 nr. 37 (i kraft 1. januar 2023)