Peter Drucker

Klassikerserien

Styrings- og ledelsestenkeren

Åge Johnsen, 2024, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

Mange forbinder Peter Drucker med tre ting: målstyringsmodellen, rådet om at lederlønninger bør være innenfor 20 ganger vanlig ansattes lønn og ordtaket «kultur spiser strategi til frokost». Meningene om ham er delte, og han oppfattes ofte bare som en ledelseskonsulent eller som en litt tvilsom styrings- og ledelsestenker.

Styring, ledelse og strategi er viktige stikkord for mye av det Peter Drucker var opptatt av, men hans interesser var langt mer omfattende enn dette. Han skrev også om politikk og totalitære systemer, bedriftsorganisering og arbeidslivsforhold, frivillige organisasjoner, innovasjon og entreprenørskap, samfunnsanalyser og fremtidsstudier.

Drucker ble verdenskjent og populær ved å fange tidsånden med nye begreper og modeller, kanskje var han også med på å prege den. Hva var det som gjorde at Drucker ble så toneangivende for mye av tenkningen – og praksis – innen styring, ledelse og strategi gjennom den andre halvparten av det 20. århundret, og hva gjorde ham samtidig så omdiskutert? Hvor mye av hans bidrag er aktuelt for oss i dag og videre i det 21. århundret?