Peder Borgen

Religionsfag Profil 40

Torrey Seland, 2020, Heftet, Bokmål
479,–

Omtale

I denne boken presenteres en representant for en av frikirkene i Norge, Peder Johan Borgen. Borgen var metodist, forkynner, kirkepolitiker, økumen, skolemann og universitetsprofessor i kristendomskunnskap. I 1998 ble han som første frikirkelige teolog utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin teologiske forskning.

Frikirkenes historie er underbelyst i norsk historieskriving generelt og i norsk kirke- og teologihistorie spesielt. Som metodist ble Borgen en ivrig forkjemper for frikirkenes plass i det norske kirkelandskap, og for religionsfrihet i vid forstand. I denne boken kommer dette fram ved at det legges en viss vekt på minoritet- og diskrimineringsaspekter i Peder Borgens liv og virke, men også på hans forskning og aktive innsats som kirkepolitiker og økumen nasjonalt og internasjonalt.

Boken er skrevet av Torrey Seland, dr.art., professor emeritus ved VID Stavanger / Misjonshøgskolen.

Kyrkjefag Profil er ein serie frå Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag ved Høgskulen i Volda. Denne boka er nr. 40 i serien