Pedagogisk grunnlagstenkning

Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonen

Irene Haslund, 2023, Heftet, Bokmål
Irene Haslund har skrevet et originalt verk innenfor pedagogisk filosofi. Slikt er ikke hverdagskost. Boka kobler dagsaktuell skoleproblematikk opp mot tidligere tiders pedagogiske tenkning. Men også moderne pedagogisk forskning trekkes inn.
Jeg vil anbefale denne boka til alle som synes at debatten om Pisa-resultatene og andre målinger har gitt lite og vart for lenge. [...] Haslund har skrevet en aktuell, kunnskapsrik og interessant bok. Den er verd å ta fatt på.
Hallvard Håstein, Bedre Skole nr. 1/2024

Omtale

I Pedagogisk grunnlagstenkning diskuterer forfatteren pedagogikkens begreper i relasjon til ulike filosofiske tradisjoner. Hun belyser begreper som danning, kritisk tenkning, praktisk klokskap og dialog fra to sider, fra en filosofisk og fra en institusjonell side. Slik får hun frem at ulike faglige og pedagogiske perspektiver kan stå i et motsetningsforhold til hverandre, og hun beskriver de ulike og ofte kontrastfylte sidene ved skolen som kunnskapsprodusent, kunnskapsformidler og identitetsdanner.

Boka setter lærerarbeidet og lærerprofesjonen inn i en større kontekst og gir en dypere forståelse av grunnlaget for pedagogikken. Den henvender seg primært til lærerstudenter, men passer også til forskere og andre som er opptatt av skolens teoretiske grunnlag.

Odin Fauskevåg, NTNU, har skrevet ett kapittel i boka.