På vei Tekstbok Unibok

På vei

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere A1–A2

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald, 2019, Nettsted, Bokmål

Omtale

På vei Tekstbok Unibok (2021) er den digitale utgaven av På vei Tekstbok for nivå A1–A2. Unibok er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse. Lær mer om Unibok-formatet her.
- Læreverket er grundig oppdatert og revidert etter læreplan i norsk for voksne innvandrere (2021)
- Arbeidslivstemaer er naturlig integrert i norskopplæringen.
- Muntlig uttale står sentralt.
- Tilrettelagt for differensiering.
- Filmer og foto fra arbeidslivet.
- Større valgfrihet og rikere digitale ressurser.

På vei er et begynnerverk i norsk nivå A1–A2 der arbeidslivstemaer er naturlig integrert. Vi følger et utvalg personer i dagliglivet, hvor vanlige situasjoner og språk på jobb er en naturlig og engasjerende del av innholdet. På vei legger vekt på uttale og muntlig språk, og filmer og foto fra arbeidslivet og andre områder setter i gang samtalene.

På vei Elevnettsted er svært innholdsrikt og gir god valgfrihet. Nettressursen har et stort utvalg oppgaver, aktiviteter, lytte- og uttaleøvelser, bilder og filmer, men den er likevel lett å bruke og lett å orientere seg i. Oppgavene, som finnes for tre nivåer, gir gode differensieringsmuligheter og er god trening til norskprøven. På vei Digital gir mulighet for prosessorientert skriving, der eleven kan sende inn tekster til lærer, som retter og kommenterer og sender tilbake. Dette kan gjøres i flere omganger, og alle versjonene av teksten lagres.

Rapportfunksjonene gir elever og lærere enkelt oversikt over utført arbeid og tidsbruk. Lærer kan velge å se hele gruppa samlet eller en enkeltelevs arbeid og resultater.

Alle innlesninger til læreverket ligger på nettstedet, og digital bok med lyd er integrert. Lærere har også tilgang til et bredt utvalg ekstraoppgaver, tilleggstekster, varierte undervisningsopplegg, prøver og fasiter.

God struktur og tydelig progresjon
På vei har svært god struktur og en jevn progresjon. Innholdet er aktuelt for unge og voksne deltakere, og ordforråd og grammatikk bygges sytematisk og trinnvis opp.

På vei tilfredsstiller kravene i lærepanen Norsk for voksne innvandrere fra 2021.

Komponenter:
Tekstbok (trykt og digital versjon)
Tekstbok Brettbok
Arbeidsbok (trykt og digital versjon)
Ordlister på 30 språk
På vei Digital elevnettsted
På vei Digital lærernettsted