På vei Lærernettsted (2012)

På vei (2012)

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald, 2012, Nettsted, Bokmål
For skoler/bedrifter189,– ekskl. mva
236,– inkl. mva

Omtale

Fagnettstedet til På vei (2012) inneholder både en nettressurs for elever (gratis) og en nettressurs for lærere (lisens). Lærerlisensen gir tilgang til omfattende digitale ressurser spesielt for læreren.

pavei-larer.cappelendamm.no

På vei Lærernettsted inneholder:

  • Bildesamlinger med bilder og tegninger i På vei Tekstbok og På vei Arbeidsbok
  • Veiledning til undervisning i hvert kapittel
  • Varierte tilleggsoppgaver til hvert kapittel, for eksempel kryssord, autentiske tekster, spill. Her er det blant annet oppgaver i tekstforståelse der deltakerne kan trene på å forstå skjemaer og hovedbudskap i informasjonsmateriell på samme måte som i Norskprøvene.
  • Fasit til arbeidsboka
  • Tekster til lytteoppgavene i arbeidsboka
  • Prøver etter hvert 3. kapittel: Prøvene oppsummerer mye av stoffet fra de tre foregående kapitlene. Prøvene inkluderer lytteprøver, og tekstene til dem ligger i lærerressursen
  • Før prøven: Før prøvene kan læreren bruke tilleggsoppgavene som heter Før prøven. Dette er spørreskjemaer som skal bevisstgjøre deltakerne om hva de har lært til nå.
  • Tavlebøker: På vei Tekstbok Tavlebok og På vei Arbeidsbok Tavlebok er bøkene enkelt tilrettelagt for digital tavle. Her kan du enkelt bla fra side til side i bøkene. I tekstboka kan du spille av lydsporene til tekstene. Du kan legge til stoff selv og lage dine egne tavlebøker som passer dine klasser. Alle lydspor fra På vei Elev-cd er tilgjengelig i lærerressursen.
På vei Lærerressurs gir tilgang et skoleår, fra du bestiller og til 31/8.

Elevnettstedet er gratis og vil være til uvurderlig hjelp for elevene. Nettstedet inneholder oppgaver til hvert kapittel som trener lytteforståelse, uttale, grammatikk, setningsoppbygging og vokabular. Elevene får direkte tilbakemelding på svarene. Lydinnspillinger av alfabetet, ord, setninger og uttrykk i kapitlene fins også her, slik at elevene kan øve på egen hånd.