På vei Digital Lærernettsted

På vei

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere A1–A2

2019, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

På vei Digital har en rikholdig lærerressurs, med funksjonalitet og oppgaver som gir mange muligheter for tilpasset undervisning i norsk som andrespråk, nivå A1-A2. Nettstedet har innlest tekst og videoer for uttale og grammatikk, og er enkelt å bruke for alle.

På vei Ditgital lærerressurs er svært innholdsrik og kan brukes på ulike måter. Her ligger ekstra lytteøvelser med lydspor, mange og varierte ekstraoppgaver, veiledning, bildesamlinger og videoer til alle kapitler. Prøver etter hvert tredje kapittel oppsummerer hovedtrekkene i lærestoffet. Fasiter ligger også her. Lærerlisensen gir tilgang til alt som ligger på elevnettstedet.

På vei Digital elevressurs inneholder 5500 oppgaver og er godt tilrettelagt for differensiering. Oppgavene er delt inn i tre nivåer, og elevene finner derfor lett oppgaver som passer. Mange av oppgavene er av samme type som elevene vil møte på norskprøvene. Oppgavene supplerer tekstboka og arbeidsboka.

Nettstedet har innlest tekst og videoer. Her ligger alle lydspor til tekstbok og arbeidsbok, slik at elevene kan lytte og øve selv så mye de vil. Nettstedet inneholder også filmer, som blant annet øver inn god uttale. Animasjonsfilmer viser ny grammatikk på en enkel og engasjerende måte. Her kan du se en trailer for På vei Grammatikkfilmer.

På vei Digital har funksjoner som vil bidra til bedre læring og det er enkelt i bruk. Nettstedet har individuell innlogging og elev og lærer kan holde oversikt over utført arbeid gjennom ulike rapporter. De kan kommunisere gjennom læremiddelet.

Nettstedet er tilrettelagt for prosessorientert skriving der elev kan sende inn besvarelsen til lærer, som kan rette og kommentere og sende tilbake til elev for videre arbeid. Alle versjoner av besvarelsen lagres, og lærer bestemmer når arbeidet avsluttes.

Lærer kan tildele enkeltelever eller grupper oppgaver som er tilpasset den enkelte elevens behov. Læreren kan også lage egne oppgaver i nettstedet. En egen tidsrapport, som viser hvor lenge en deltaker at arbeidet aktivt i nettstedet, er tilgjengelig.

Se redaktørenes demonstrasjon av På vei Digital

Se tre korte instruksjonsfilmer som viser hvordan man bruker funksjonene i nettstedet