På vei Arbeidsbok

På vei

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. A1–A2

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald, 2018, Heftet, Bokmål, Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere

Omtale

Læreverket er grundig oppdatert og revidert etter læreplan i norsk for voksne innvandrere (2021). På vei Arbeidsbok følger strukturen i På vei Tekstbok og har et stort og variert utvalg oppgaver og tydelig progresjon. På vei er aktuelt for unge og voksne med norsk som andrespråk, nivå A1–A2.

På vei Arbeidsbok er tett knyttet til tekstboka med oppgaver i vokabular, strukturer og uttale. Arbeidsboka gir gode muligheter for differensiering, slik også elevnettstedet og tekstboka gjør. Alle kapitler i arbeidsboka har samme struktur:

Ord og uttrykk – Grammatikk – Les og forstå – Lytteoppgaver – Uttale – Skriv – Muntlig.
På slutten av kapitlene finnes det en Test deg selv-oppgave, som også fungerer som en oppsummering av innholdet. Her kan deltakerne og læreren sjekke om grunntrekkene i vokabular og grammatikk er oppfattet. Tre samtalespill kan brukes som variasjon.
Foran i arbeidsboka finnes en kort veiledning til læreverket. En fyldigere veiledning ligger på På vei Lærernettsted.

Klar og tydelig progresjon
Innholdet i På vei er aktuelt for unge og voksne med norsk som andrespråk på spor 2, og ordforråd og grammatikk bygges systematisk og trinnvis opp.