Øvelser i klinisk sykepleie (digital læringsressurs)

med case fra praksis

Lene Baagøe Laukvik, 2013, Nettsted, Bokmål
For skoler/bedrifter95,– ekskl. mva
119,– inkl. mva

Omtale

Øv til eksamen og forbered deg til sykepleiepraksis
I læringsressursen arbeider du systematisk med sykepleieprosessen og dokumentasjon etter VIPS-modellen gjennom å «løse» pasientcase slik at de munner ut i en sykepleieplan. Casene er fra ulike praksisarenaer og følger sykepleieprosessen trinn for trinn. I hver case tester du om du har relevante sykepleiefaglige og naturvitenskapelige kunnskaper.

I alle casene er det

  • svarveiledninger
  • ICNP*-termer og -koder integrert i svarveiledningene på trinnene sykepleiediagnose, -mål og -tiltak
  • lenker til prosedyreverktøyet VAR Healthcare
  • mulighet for å konvertere sykepleieplanen til pdf for levering på læringsplattform
*ICNP (Internasjonalt Klassifikasjonssystem for Sykepleiepraksis) er et standardisert språk for sykepleiedokumentasjon.

Du får personlig tilgang og kan opprette dine egne case fra praksis.

Læringsressursen selges nå separat, men er gratis ved kjøp av «Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie – Sykepleieboken 2».