Organisering og yrkesutøvelse

Lars Gunnar Lingås og Nina Martinussen, 2006, Heftet, Bokmål
689,–

Omtale

Organisering og yrkesutøvelse er skrevet for deg som tar videreutdanning i eldreomsorg på Fagskolen HS.

Den tar for seg helse- og sosiallovgivning som berører eldreomsorgen, organisering av eldreomsorgen, faglige rammer og tilnærming i yrkesutøvelsen, bruker- og pårørendeperspektiv, kommunikasjon og tverrfaglighet, etikk og verdier, samt veiledning.

Organisering og yrkesutøvelse inngår i en serie på fire bøker, som til sammen dekker læreplanen til videreutdanning i eldreomsorg. De tre andre bøkene heter "Aldring og livsvilkår", "Forebygging, rehabilitering og omsorg" og "Sykdommer hos eldre".

Boka er også aktuell for andre utdanninger innenfor helsesektoren, samt som faglig oppdatering for fagfolk som arbeider i eldreomsorgen.