Økonomiske problemer

Et tabu og samfunnsproblem

Guro Sollien Eriksrud, 2024, Heftet, Bokmål
Forventes i salg 26.09.2024

Omtale

«Hva skjer med Trude, egentlig?» Hun som alltid var så blid, er nå mutt og vanskelig å samarbeide med. Hun som alltid stilte opp for barna, er nå mest hjemme. Hun som aldri hadde fravær, er nå sykmeldt.
Trudes hode er fylt av økonomiske problemer. Problemene er som en gift som sprer seg og dreper livsgleden på stadig flere av livets områder.
Sånn er det mange som har det. Hvem er de? Hva trenger de, og hvem kan hjelpe?
I Økonomiske problemer. Et tabu og samfunnsproblem utforsker Eriksrud ett av vårt samfunns største tabuområder. Skamfølelse og kunnskapsmangel gjør at situasjoner som kan være enkle å snu, i verste fall kan ende med selvmord for den som er utsatt for problemene. Heldigvis kan man med enkle grep få til store forbedringer i de økonomiske forholdene – uten å være økonomiekspert.
Tar man hensyn til den utsattes økonomiske problemer, tyder alt på at det blir lettere å

  • lykkes med terapi
  • hjelpe personer inn i arbeid
  • forebygge (tilbakefall til) kriminalitet, rus eller annen avhengighet
  • bidra til sunne familierelasjoner og trygge oppvekstvilkår for barn


Økonomiske problemer. Et tabu og samfunnsproblem er relevant for alle som har jobber der de møter mennesker i utsatte situasjoner. Den er aktuell for sosionomer, helsepersonell og barnevernsansatte – og for studenter i disse fagområdene. Her får du økt forståelse og konkrete forslag til fremgangsmåter i møte med dem det gjelder.