Økonomisk krigføring

Kåre Dahl Martinsen, 2023, Heftet, Bokmål

Fagsnakk.no: Hva er økonomisk krigføring?

Forskerforum: Kritikernes favorittbøker fra 2023
"Med Russlands overgrepskrig mot Ukraina som utgangspunkt gir boken oss en svært presis innføring i komplekse sikkerhetspolitiske og økonomiske sammenhenger."
Kjetil Vikene

Paradetogene for ubegrenset globalisering er innstilt. Vi lever i en helt ny verden, og professoren Kåre Dahl Martinsen treffer spikeren på hodet.
Andreas Klemsdal, Finansavisen

Omtale

Vi er midt i en økonomisk krig. Våpnene er sanksjoner, subsidier, dumping, fiendtlige oppkjøp og tyveri av industrihemmeligheter. Målet er enkelt: Å svekke et lands økonomi slik at det ikke kan yte politisk eller militær motstand.

Økonomisk krigføring tar for seg drivkreftene bak denne krigen. Viktige stikkord her er Trump, brexit, korona og Kinas økonomiske vekst. Boken beskriver hvordan slagene utkjempes, og hvilke metoder og virkemidler som brukes. Blant spørsmålene som reises, er hvor effektive sanksjoner er.

Etter hvert som krigen har økt i omfang, har både EU, USA, Russland og Kina satt i verk forsvarstiltak. Dette har to konsekvenser: Verdens handelsorganisasjon har mistet betydning, og globaliseringen har veket plass for økonomisk og politisk regionalisering.