Nyfødtsykepleie, bind II

Syke nyfødte og premature barn

Bente Silnes Tandberg og Solfrid Steinnes (red.), 2009, Innbundet, Bokmål

Omtale

Dette er andre bind i serien «Nyfødtsykepleie», som gir en grunnleggende og fyldig innføring i nyfødtsykepleie på norsk. Temaene dekker kunnskapsområdet for videreutdanningen i nyfødtsykepleie og for utøvelse av sykepleierpraksis i nyfødtavdelinger.

Bøkene er strukturert etter de temaområdene sykepleiere møter i sin kliniske hverdag. Bidragsyterne, både leger og sykepleiere, er forskere og klinikere med lang erfaring innenfor fagfeltet.

BIND II
Kapittel 19: Medisinske problemer knyttet til prematuritet: Kirsti Haaland
Kapittel 20: Sykepleie til premature barn: Solfrid Steinnes
Kapittel 21: Utviklingstilpasset omsorg: Hege P. Sandtrø
Kapittel 22: Huden til det premature barnet: Tove E. Børsting
Kapittel 23: Nevrologiske problemer: IVH og ROP: Tom Stiris
Kapittel 24: Klar for hjemreise: Ingrid H. Ravn
Kapittel 25: Resuscitering: Drude Fugelseth
Kapittel 26: Asfyksi: Terje Rootwelt
Kapittel 27: Respirasjonssvikt og respiratorbehandling: Drude Fugelseth
Kapittel 28: Sirkulasjonssvikt: Drude Fugelseth
Kapittel 29: Hjertet og kretsløpet: Drude Fugelseth
Kapittel 30: Forstyrrelser i syre-base-balansen: Terje Rootwelt
Kapittel 31: Det akutt og kritisk syke barnet: Solfrid Steinnes og Kari Hovde
Kapittel 32: Transport av nyfødte: Bodil Haugan
Kapittel 33: Sykepleie til barn med hjertefeil: Bente S. Tandberg og Tove E. Børsting
Kapittel 34: Sykepleie til barn med nevrologiske sykdommer: Inger Johanne Tølløfrud
Kapittel 35: Pre- og post-operativ sykepleie ved mage-tarm-sykdommer: Mala Berger
Kapittel 36: Det alvorlig syke og døende barnet: Siw Treider