Nyfødtsykepleie, bind I

Syke nyfødte og premature barn

Bente Silnes Tandberg og Solfrid Steinnes (red.), 2009, Innbundet, Bokmål

Omtale

Dette er første bind i serien «Nyfødtsykepleie», som gir en grunnleggende og fyldig innføring i nyfødtsykepleie på norsk. Temaene dekker kunnskapsområdet for videreutdanningen i nyfødtsykepleie og for utøvelse av sykepleierpraksis i nyfødtavdelinger.

Bøkene er strukturert etter de temaområdene sykepleiere møter i sin kliniske hverdag. Bidragsyterne, både leger og sykepleiere, er forskere og klinikere med lang erfaring innenfor fagfeltet.

BIND I
Innledning: Tandberg og Steinnes
Kapittel 1: Kunnskapsbasert praksis: Live Korsvold
Kapittel 2: Jus: Live Korsvold
Kapittel 3: Dokumentasjon: Sidsel Børmark
Kapittel 4: Hygiene: Ann-Kristin R.Vang
Kapittel 5: Etikk: Bente S. Tandberg og Lisa Bjarkø
Kapittel 6: Fosterets vekst og utvikling: Guttorm Haugen
Kapittel 7: Fra fødeavdelingen til nyfødt intensiv: Bodil Haugan og Unni Tryti
Kapittel 8: Vanlige problemer i nyfødtperioden: Thor W. Ruud-Hansen
Kapittel 9: Enteral og parenteral ernæring: Morten Grønn
Kapittel 10: Perinatale infeksjoner: Tor E. Calisch
Kapittel 11: Medikamenter til nyfødte: Leif Brunvand
Kapittel 12: Møte med familien: Bente S. Tandberg
Kapittel 13: Samspill: Ingrid H. Ravn
Kapittel 14: Smertefysiologi: Vigdis Skaug
Kapittel 15: Smerter i nyfødtperioden: Vigdis Skaug
Kapittel 16: Medikamentell smertebehandling: Janne Skranes
Kapittel 17: Grunnleggende sykepleie: Tone Bredesen
Kapittel 18: Amming: Anna Pia Häggkvist