Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk

Rune Høigaard, Bjørn Tore Johansen og Jon Besse Fjeld (red.), 2008, Heftet, Bokmål

Omtale

Boken består av en samling spesialskrevne artikler innenfor pedagogikk, psykologi og sosiologi i idrett og samfunn, og hvert bidrag reflekterer på sin måte nyere perspektiv innfor idrettsvitenskapen. Det problematiseres rundt ulike perspektiver ved spennende og aktuelle områder som; Barne- og ungdomsidrett, moralske aspekter ved konkurranseidrett, talentutvikling og tidlig spesialisering, motivasjon og selvtillit i trenerrollen, toppidrett kontra breddeidrett, maskulinitet i idretten, fysisk aktivitetsnivå hos barn og unge, læringslandskap og fysisk aktivitet, mesterlære og friluftslivsaktiviteter, timetall og trivsel i kroppsøvingsfaget og utviklingen av kroppsøvings-/idrettsfaget i Norge.

Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk er laget med tanke på studenter, lærere og trenere.