Nye Mega 8B engangsbok bm

Nye Mega
Jan Erik Gulbrandsen, Arve Melhus og Randi Løchsen, 2007, Heftet, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet
289,–

Andre utgaver

Omtale

I tillegg til grunnbøkene har Nye Mega også engangsbøker for de elevene som trenger mer tilrettelagt undervisning enn det fargevalgene tilbyr. Disse bøkene kan brukes parallellt med de vanlige grunnbøkene.
Hvert klassetrinn har to engangsbøker, en A-bok og en B-bok, akkurat som grunnbøkene. Hvert kapittel er delt inn i en generell del der lærestoffet presenteres. Etter den generelle delen kommer Fargedelen, der elevene prøver ut kunnskapene sine. Hvert kapittel avsluttes med testen "Prøv deg selv".