Nye Makt og Menneske 8 Samfunnsfag

Nye Makt og Menneske

Historie Geografi Samfunnskunnskap (3 bøker)

Bjørn Ingvaldsen mfl., 2016, Plastpakket, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
1 039,–

Omtale

 Nye Makt og Menneske 8-10 er komplett til skoleåret 2016/2017. Nå kan skolen din sikre seg trinnvise bokpakker til introduksjonspris. Det er 3 bøker til prisen av 2.

På tide med et nytt samfunnsfagverk?
I Nye Makt og Menneske 8-10 kan elevene lese om:

-oljens endrede rolle
-flyktinger på vandring
-klimaendringer og miljøtrusler
-terrorisme og terrorfrykt
-bedre helsesituasjon for verdens befolkning
-ungdommens prestasjonspress

Alle temaene i historie, geografi og samfunnskunnskap er oppdatert frem til i dag!

Revidert læreplan av 2013 med eleven som utforsker krever andre oppgavetyper og nye vinklinger av lærestoffet. Dette får du tilrettelagt for deg og elevene dine gjennom Nye Makt og Menneske 8-10.

Den digitale lærerveildeningen inneholder metodiske tips, Powerpoint-presentasjoner, kopieringsoriginaler og filmklipp til alle kapitlene.

Innholdsrikt, gratis elevnettsted: nyemaktogmenneske.cdu.no