Norske partier og velgere

Valgresultatenes historiske røtter

Tor Bjørklund i samarbeid med Axel Fjeldavli, 2023, Ebok, Bokmål, EPUB3
Eivind Eriksrud (Illustratør)

Omtale

Norske partier og velgere beskriver og analyserer de toneangivende norske partiene fra starten av i 1880-årene fram til i dag. Bokas mål er å binde sammen historie og valgforskning. Nesten hver tredje velger stemte i 2021 på partier som var hundre år eller eldre. Men om partinavnene er de samme, har partienes budskap endret seg. De tilpasser seg nye tider og nye konflikter, endrer profil og kommer dermed nye partier i forkjøpet.

Partiene har etterlatt seg mange spor. Valgresultatene er omhyggelig registrert, og i kombinasjon med hvor partiene stiller lister, kan regionale profiler tegnes. I 1949 kom den første samfunnsvitenskapelige kartlegging av partivalg. I 1957 gikk startskuddet for de regelmessige stortingsvalgundersøkelsene som Henry Valen og Stein Rokkan sto bak, og fra 1995 ble de supplert med regelmessige lokalvalgundersøkelser. Datatilfanget i denne boka inkluderer også Norsk Monitors sosiokulturelle undersøkelser fra 1985 til 2021. De omfattende og gode datagrunnlaget i denne boka åpner for å studere velgerne i detalj etter en mengde ulike egenskaper.

Boka er skrevet for studenter og andre som er opptatt av norsk partihistorie og valgforskning, og er en interessant og tilgjengelig framstilling av norske partiers framvekst og utvikling over en lang historisk periode.