Norsk start 8–10 Lærernettsted (LK20) av Sara Blikstad Nyegaard (Nettsted)

Norsk start 8–10 Lærernettsted (LK20)

Norsk start 8–10 (LK20)

Grunnleggende norsk nivå 1, 2 og 3

Sara Blikstad Nyegaard, 2022, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

Norsk start 8 –10 Lærernettsted gir læreren god oversikt og mulighet til å tilpasse undervisningen og tilrettelegge for den enkelte elev.

I lærernettstedet finnes en generell lærerveiledning om hvordan verket er tenkt brukt, samt lærerveiledning per kapittel. I tillegg finnes bøkene som tavlebøker for visning i plenum og kapittelprøver for hvert kapittel.

Man får raskt oversikt over utførte oppgaver, resultat og tidsbruk. Dermed kan læreren følge opp resultatene til hver enkelt og klassen. Læreren kan sende oppgaver til enkeltelever og grupper ut fra behov, lage nye oppgaver, kommunisere med elevene skriftlig og muntlig, og rette/kommentere skriftlige oppgaver. Elevene kan svare på oppgaver både skriftlig og muntlig. Et retteprogram med ulike farger gjør rettingen enkel. Det er individuell innlogging til nettstedet både for elever og lærere.

Elevnettstedet er strukturert på samme måte som kapitlene i tekst- og arbeidsboka. I hvert kapittel er det varierte oppgaver som åpner for mengdetrening og differensiering.
Hele tekstboka presenteres med innleste tekster for hver side, og det finnes uttaleøvelser med eksempler og video.