Norsk start 8-10 Grammatikk

Kirsti Mac Donald, 2011, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Omtale

Norsk start 8-10 Grammatikk

Denne grunnleggende norske grammatikken inneholder en kombinasjon av forklaringer, regler og oppgaver.

Boka kan brukes som en selvstendig støttebok, uavhengig av hvilke læremidler elevene ellers bruker. Den er tilpasset læreplanen Grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Målet for boka er å bidra til at elevene utvikler et sikrere og bedre norsk språk, samtidig som de lærer enkel grammatisk terminologi.

For læreren kan arbeidet med grammatikkboka være til hjelp for å finne ut hvor den enkelte elev har sin styrke og sine svakheter.