Norsk start 8-10 Engelsk 2

Norsk start 8-10 (K06)
Diana Lee Bennett, Linda Benedikte Gjelseth og Silje K. Soldal, 2018, Heftet, Bokmål, Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Omtale

Norsk start 8-10 Engelsk er lagd for elever på ungdomstrinnet som ikke har grunnleggende kunnskaper i engelsk. Gjennom Norsk start 8-10 Engelsk 1 og Engelsk 2 får elevene et tilrettelagt opplegg med relativt hurtig progresjon. Målet er at de skal få mulighet til å følge ordinær undervisning så fort som mulig. Bøkene er kombinerte tekst- og arbeidsbøker.