Norsk start 8-10 Digital Elevnettsted

Gratis tilleggsressurs uten innlogging

Vie Berg og Toril Kristin Sjo, 2017, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet

Omtale

På elevnettstedet jobber elevene med oppgaver relatert til temaene i bøkene. Nettstedet har egne oppgavesamlinger til Kom i gang, Tekstbok, Engelsk, KRLE og Samfunnsfag. I tillegg har nettstedet en ordbank som hjelper elevene å øve inn høyfrekvente ord.